Recenze | Rytíři z Vřesova

17:59

Na počátku čtrnáctého století, po vymření Přemyslovců, bylo České království rozpolceno po nestabilních událostech, které zapříčinili minulí panovníci. Uvolněného trůnu po svrženém králi Jindřichu Korutanském se na žádost šlechty ujímá mladý Jan Lucemburský, často přezdívaný cizácký král kvůli svému zahraničnímu původu, a společně s ním získává i ruku Elišky Přemyslovny. V neznámém prostředí bojuje Jan o vlastní vliv a snahu prosadit své zájmy, což je ale pro něj poměrně složité. Naštěstí má schopné rádce, i když za věrnými pózami se mnohdy skrývají sítě intrik a různá nebezpečí. 

Nicméně v království není důležitý pouze král, svůj životní osud zde prožívají i rody českých zemanů, které jsou již dávno obráceny v prach, přesto byly důležitým ozubeným kolečkem ve strojku, které točilo během událostí a utvářelo tak nevědomky tvar dějin. Důležitá časová linka se tedy odehrává na chudé tvrzi rytířů z Vřesova, kde se prolínají příběhy dvou rodin - a to především mezi potomky Matěje z Vřesova a Odona Katzingera z Olšové. Mezi oběma rody se za účelem získání majetku rozpohybují sňatkové machinace, které však nemusí následovat takový směr, jaký měli otcové prve v plánu. Děti jsou zkrátka nevyzpytatelné...


Rytíři z Vřesová jsou mnohovrstevným příběhem, který spojuje spoustu dílčích dějů, které dohromady tvoří jeden nevyzpytatelný celek. Pomyslnou rozvětvenou síť dějství tvoří nespočet odlišných postav, a každá z nich má zcela oprávněně nárok na vlastní prostor a životní naději na prosazení sama sebe v krutém světě plném skrytých nástrah. Jejich jednání a charakter nenesou stopy lživého mlžení skutečnosti, jsou vykresleny zcela realisticky, a proto působí lidsky, ne jako dokonalé bytosti bez chyb a neomylnosti. 


Na knize je také velmi zajímavá obálka, která působí tak realisticky, sálá z ní rytířská moc a síla a snaha prosadit se v tvrdém prostředí. Obálce samozřejmě ihned sekunduje čtivě napsaný systematický děj, který nepopisuje pouze historický kontext, ten je spíše nastíněn, aby sestavil kostru příběhu. Sympatické postavy dodávají knize pravou míru zalíbení a přitažlivosti, drsnost a rizika doby je dělají oduševnělými, syrovými a dodávají jim rozumový pohled na svět, rodinu i vztahy.

František Niedl je pro mě novinkou v historické tématice. Nikdy dřív jsem žádnou z jeho knih nedostala do rukou, tudíž jsem nemohla nahlédnout do světa, jemuž očividně rozumí a umí ho realisticky ztvárnit. Rytíři z Vřesova se mohou nepochybně řadit mezi jeho povedenou tvorbu, určitě natolik, že se dozajista pustím do jeho dalších titulů!Hodnocení: 82%

Za poskytnutí recenzního výtisku děkuji nakladatelství Moba.
Knihu můžete zakoupit zde.

Žádné komentáře:

Děkuji za pár písmenek!

Používá technologii služby Blogger.