Recenze | Na lásku se nezapomíná


Autor: Salma Blanco
Žánr: romantika
Rok vydání v ČR: 2015
Nakladatelství: KKnihy

•○•○•○•○•

Westernová romantika pokračuje...

Uplynuly čtyři dlouhé roky trápení, soužení a snah z mysli vymazat bolestivé vzpomínky na minulost. City se však těžko potlačují, natož tak silné a duši stravující. Jack i Nell, hlavní hrdinové, si prošli velkou změnou, ať duševní, fyzickou i hmotnou, která jejich životy poznamenala a nevratitelně vrhla předem vytyčeným směrem. Stálo je mnoho sil dostat se tam, kde se v současné době nacházeli. Museli se vzdát všeho, čeho si cenili a věřili v to. Ale nyní nastala chvíle, kdy se otevřela brána vstříc všem minulým nedorozuměním, křivdám, zklamáním i nevyřčeným pravdám...
Nell se před čtyřmi léty po nenadálém úprku na Divoký západ vrátila zpět ke svému životu bohaté slečinky, nicméně nebyla už taková jako dřív. Během své nepřítomnosti v domácím hnízdě nabyla větší rozhodnosti a odporu vůči požadavkům a povinnostem vyžadující její postavení ve společnosti. Ačkoliv podstupovala společenská setkání, duchem se toulala ve svých myšlenkách kdesi daleko od bostonské smetánky, jež od ní byla vzdálená na statisíce kilometrů. Postupem času sebe sama odstřihla od okolního dění a uzavřela se do trýznivé samoty. Několikero mužů se k Nell snažilo přiblížit, avšak každou - i tu ze srdce nejupřímnější - nabídku odmítala. Jediný muž, jemuž dovolila trávit čas ve její blízkosti, byl mladík Gordon. Zpočátku se pokoušel o dvoření, načež byly jeho veškeré pokusy utnuty, ale Nell dovolila, aby mezi nimi vzniklo přátelství. Hluboko v sobě nosila vzpomínky a city, které se vázaly k Jackovy, proto nechtěla, aby jí kdokoli znovu ublížil. Jednoho dne se však před ní zhmotní Jack samotný a dovolí si narušit její klid a osamění!

Jack je pryč, a to co bylo, se nikdy nevrátí. Nemá to smysl, tady takhle sedět a trápit se a čekat na kdoví co.
Jack býval obyčejný kovboj, který neměl pevné zázemí, natož život, který by mohl nabídnout dívce, jako byla Nell. Ačkoliv ji miloval, musel ji nechat jít. Myslel, že dělá dobrou věc, nechtěl Nell komplikovat situaci, ale riskoval tím ztrátu důvěry, citů a naděje. Obětoval jejich vztah, který byl zahuben v samém zárodku, aniž by měl šanci vzklíčit a vyrůst v něco obrovského, naplňujícího a živelného.
Neuplynul ani jediný den, aby Nell nevěnoval i nepatrnou myšlenku. Celé čtyři roky dřel, aby se jí mohl vyrovnat. Aby se pro ni mohl vrátit a dát jí to, co dříve nemohl. Aby jí vyznal lásku, jíž k ní planul celým svým srdcem. Vlastní pílí získal velký majetek, potřebné vystupování a chování gentlemana i autoritu. Konečně byl Nell hoden a mohl se pokusit o její znovuzískání. Může mu však ještě odpustit?      
    

Díval se na ni a vůbec nikam se mu nechtělo. Nejraději by tady zůstal s ní a jenom se na ni díval. Stále nemohl uvěřit tomu, že je konečně tady, že ji zase po tolika letech vidí, živou a stejně krásnou, ne-li krásnější, než si ji představoval ve svých snech. Včera v noci se dokonce musel tiše vplížit do jejího pokoje, aby se přesvědčil, že se mu o ní jenom nezdá. Že je skutečná a že je tady. Byl jí doslova posedlý. Jestli to takhle půjde dál, zešílí z toho.

Jack se vydává za Nell do Bostonu se záminkou, že ji má dovézt na ranč Whiteových, u nichž před časem společně pobývali. Nell je překvapena, když se Jack znenadání zjeví na prahu domu jejích rodičů a se samolibou samozřejmostí počítá, že odjede zpět do míst, kde začalo její trápení, ale i velká láska. Na jednu stranu je Jackovou přítomností potěšena, na druhou je nucena vracet se zpět do minulosti, která je náhle stejně skutečná jako minulá. Nakonec se rozhodne zariskovat a s Jackem i přítelem Gordonem se vydává do Colorada...

S novou nadějí hleděla vstříc budoucnosti. Bylo to tak opojné. Nepotřebovali slov, byli spolu a to jim pro tuto chvíli stačilo. Dokonce to bylo takto lepší, beze slov, zraňujících, ubližujících, vyčítajících, slov, která se dala vysvětlit všelijak. Ale pohled, zář v očích, úsměv, pouhá přítomnost toho druhého – to mělo jenom jeden význam a oba jej vnímali stejně. Bylo v tom tiché souznění. Vraceli se domů, vraceli se jeden k druhému.
•○•○•○•○•

Druhý díl o Jackovi a Nell přišel po krátké pauzičce. Nehezky ukončený závěr mi v hlavě vrtal jako nezbedný červík, co tropí  zbytečnou škodu, tudíž bylo zapotřebí podívat se na záhadu jejich nezavršeného vztahu blíže. V podstatě nemusel člověk dlouho přemýšlet nad následujícím dějem. Jelikož se pod pokličkou skrývá romantický příběh, v druhé rovině se dalo očekávat udobřování a snaha o získání ztracené a jediné lásky.

Šťastný konec by se pěkně vtěsnal již do prvního dílu, tím pádem tento titul na jistou stranu nemusel ani být. Tento fakt má své pro i proti. Ve vzduchu visela Jackova nemajetnost a život, do něhož se Nell nemohla vrhnout, ačkoliv by ji to nestálo nejmenší zaváhání. Proto pravděpodobně autorka zvolila odloučení a Jackův vzestup na společenském žebříčku, aby si pro Nell mohl za pár let skáknout. Prvně prachy a dům, poté žena a dětičky. Takhle se takříkajíc zabili dvě mouchy jednou ranou.

I přes několik nepatrných chybek a výtek, se mi kniha vcelku zalíbila. Sled událostí pěkně plynul, objevily se i nové postavy, z nichž sympatie prostě sálaly a přitahovaly si vás k sobě. Jack a Nell se pohupovali na vlnách v malé loďce, která je pomalu po proudu nesla k vytouženému snu a přáním. Kromě závěrečných komplikací, které tu byly spíše do počtu kvůli záživnosti děje, není potřeba žádných připomínek. Občas je potřeba oddechnout si u nenáročné knihy, což titul Na lásku se nezapomíná bezesporu je...

4/5
Za poskytnutí e-knihy k recenzi děkuji nakladatelství
Žádné komentáře:

Děkuji za pár písmenek!

Používá technologii služby Blogger.