Teaser Tuesday #11


Týdenní meme Teaser Tuesday, jež pořádá Should be Reading
•••••••••••

Jedinečná láska
Barbara Cartland


"Markýz zkřivil rty a pomyslel si, že  většině ostatních žen jejich otce rozhodně nepřipomínal."

"Zvláštní ale bylo, že mu připadala zajímavá i přes absenci dvojsmyslů, jež byly nedílnou součástí rozhovorů, které s Harrym vedli s kráskami, o něž usilovali."

0 komentářů

Děkuji za pár písmenek!