Recenze: Krev a stříbro


•○•○•○•○•

Autor: Sabine Ebert
Původní název: Blut und Silber
Série: Tajemství porodní báby #6
Počet stran: 648
Žánr: historický román
Rok vydání v ČR: 2014
Nakladatelství: KNIŽNÍ KLUB

Anotace
Za velkých obětí dokázali obránci Freibergu držet hrad ve městě jako poslední baštu. Anna, schovanka bezcitného lékárníka Jenzina a potomek zakladatelů města Christiana a Marty, se spolu s kejklířkou Sibylou, jež o vlásek unikla žoldákům nepřátelského vojska, obětavě starají o zraněné bojovníky.
Po jednadvaceti dnech však obránců nezbývá než se vzdát přesile. Velitel hradu Ulrich z Maltic a Marcus, mladý kapitán hradní stráže, musí zděšeně a bezmocně přihlížet, jaká krvavá lázeň je ve městě uspořádaná těm, kdo hrdinně hájili hrad.
Míšenský markrabě Fridrich ve snaze, aby nezemřelo ještě více lidí, se vzdá svého majetku a titulu a odchází do exilu. Také Marcus musí prchnout a nechat ve městě Annu, kterou vášnivě miluje. Uvidí ji ještě někdy?
Teprve ve velké bitvě u města Lucka nedaleko Lipska se v roce 1307 rozhodne o osudu jejich, Freibergu, Míšenské marky i království.


Osudy Freibergu a jeho obyvatel pokračují...
Uplynulo již 100 let od doby, kdy uličkami stříbrného města procházeli Christian, Marta a jejich přátelé i nepřátelé. Sto let, které znamenaly vývoj a pokrok města, narození i smrt, štěstí i neštěstí...
Teď roku 1295 obléhají hradby Freibergu vojska krále Adolfa, bez slitování ničí město, rozpoutávají nejistotu, strach, zděšení a paniku, aby po dobytí mezi lidmi vykonali krvavou řež...


"Bože, smiluj se nad jejich nebohými dušemi."

Stejně jako v pentalogii o porodní bábě Martě se v knize Krev a stříbro můžeme setkat se spletitými osudy všech postav, které celý příběh provázejí a čtenáři sledují jejich životní linii. Láska, intriky, nebezpečí, smrt, přátelství...
Na první pohled se zdá, že kniha kopíruje vztahy a celkovou atmosféru z předchozích částí, přitom má ale svůj vlastní styl a přitažlivost. Najdeme zde mnoho situací, které mohou být povědomé, například milostná dvojice, která se od sebe musí odloučit na roky, nemůže spolu být, snaží se rozhodovat na základě ochrany druhého, což Annu a Marcuse spojuje s Martou a Christianem. Obě dvojice jsou nuceny přestát mnohá utrpení a potíže, aby nakonec mohli stanou bok po boku.
Další spojitost se nalézá v mocných šlechticích, mezi než patří markrabě Fridrich, český král Václav, mocichtiví Habsburkové nebo  Adolf Nassavský, nehodný královského titulu a hlavní příčina temných let ve Freibergu. Tito muži, ať pro svou zem přínosní nebo ne, jsou hlavními mocenskými hybateli v politickém a válečném světě.

"Rosa na lukách a na večerním nebi červánek stál,
je tomu víc než rok, co mrtev je král.
A ten, co se novým králem stane,
rázem zapomene na své slovo dané."

Sabine Ebert
Slavná a uznávaná německá spisovatelka Sabine Ebert dokázala barvitě popsat středověk a život v něm, čímž v dotyčném čtenáři vzbuzuje pocit, že se ocitl v oné době a prožívá okamžiky společně s hlavními hrdiny. Milostná vzplanutí, důležitá rozhodnutí i historické události působí reálně, ba přímo živě, bez jakýchkoli nesmyslných fantazií a blábolů, přestože některá fakta kapku poupravila. Ukazuje, že lidé před x stoletími byli vystaveni mnohem těžším zkouškám a podmínkám k bytí, než by si kdo dokázal představit...
Autorka žije ve Freibergu, proto nápad o něm napsat knihy nevzešel z pouhého popudu, ke svému zájmu o historii města má oprávněné důvody. Sama Sabine říká, že když poprvé přišla do Freibergu, zapůsobilo na ni to, jak jsou jeho obyvatelé úzce spjatí s historií. Byla natolik uchvácena, že se rozhodla sepsat příběh od samých počátků založení města.
Povolání novinářky je synonymem zvídavosti, což Sabine vystihuje. Pro své knihy prozkoumala tuny materiálu, aby stvořila co nejvěrohodnější story. Její série o porodní bábě Martě zahrnuje neuvěřitelných 3500 tisíce stránek, na kterých plujeme po vzdušné čáře lidských osudů.

"Když přežijeme zítřek, staneš se mou ženou..." 


Dojmy a připomínky
Na pokračování o potomcích Marty a Christina jsem se těšila stejně jako babka na důchod, která netrpělivě podupává s hůlkou u dveří a číhá na pošťačku. Po pěti úspěšných knihách jsem nečekala o nic horší kvalitu, ale stejně poutavé vyprávění s dávkou napětí a dobrodružství. A očekávání? Zazdilo i sebevětší pochybnosti! Z každé stránky sálala neviditelná síla, která téměř magicky lákala zvídavé oko čtenáře  k ponoření se mezi řádky. Středověká atmosféra podpořena skutečnými vlastnostmi postav, zápornými i kladnými, dodávala ten potřebný říz a plynulost děje. Právě tím, že hrdinové nebyli dokonalým božím výplodem a jejich konání nebylo tím nejlepším a nejsprávnějším, ve mně vzbuzovali sympatie.
Samotný název podstatu vystihuje dokonale. Stručně, jasně, jednoduše. Krev na všech více jak šest seti stranách tekla doslova proudem. Ve Freibergu zahynulo spoustu nevinných lidí, kteří museli zaplatit vlastní hlavou, aby se mocní mohli obohatit na majetku druhých. Tolik nesmyslných a zbytečných ztrát na lidských životech se stalo předmětem v hamižných plánech záporáků. Kruté, ale pravdivé. Občas je neuvěřitelné, jak málo byli obyčejní lidé cenění. Bez majetku a postavení si nikdo ani neškrtl.

"Neopustím tě, drahý...Budu na tebe... čekat."

Jedno, co mne po každé na knihách deprimuje, je smrt oblíbených postav. Během čtení se do mého senzoru "dobrej borec" dostalo hned několik zajímavých lidiček. Tak třeba Ulrich z Maltic, jméno divné, typicky středověké, ale přitom chlapík k pohledání. Šlechtic, kámoš, kterého chce každý mít, rozumný muž se svědomím či milující ochránce. A jako naschvál zemře tak podlým způsobem. Nemluvě o jeho drahé polovičce Sibyle. Vykonali tolik dobra pro záchranu Freibergu, aby nakonec našli ve svém konání smrt. Na druhou stranu Sabine ukazuje, že i když postavy patří mezi ploditele blaha, nejsou to ony, které všechno přežívají jen s několika škrábanci na těle i na duši, ale nachází svůj osud v půdě kypřené žížalami a další kdo ví jakou nechutnou havětí...


"Vzpomněl si na příběh z dávných dnů o muži, jehož srdce svíraly tři železné kruhy,
 aby se nerozskočilo bolestí..."


Historie, magie  a válka
Přehršel legend vypráví o statečných bojovnících, jež porážejí i nepřemožitelného protivníka, o tajemných silách a kouzlech, lidmi těžko vysvětlitelnými, o krásných dívkách, pro něž muži ztrácejí srdce i hlavu, ale nakolik je z toho pravda?
Krev a stříbro je kniha s tématem historickým, válečným i magickým. V rodě léčitelky Marty se vyskytuje nadání, jež poskytuje obdarované nahlédnout do budoucnosti, avšak přichází v nestřežených okamžicích a přináší varování před zlými událostmi. Nadpřirozených schopností se ve středověku právem obávali a šmahem jej považovali za znamení Satana, což lehce vedlo k obvinění z čarodějnictví. O tom by Marta mohla vyprávět své... Nicméně Anna, hrdinka šestého pokračování, patří také mezi ty dívky, co tento dar zdědily, ne nadarmo ji její poručník spílá do holky z prokletého rodu. Sama svému nadání nerozumí, ale brzy se mu podívá na zoubek a přicházející vidiny vnímá s velkou obezřetností.
Před staletími docházelo k hromadě nevysvětlitelných úkazů, proč by tedy malý zásah z nebe nemohl vstoupit do obyčejného bytí?

                                "Kdo by si pomyslel, že ještě někdy zažijeme tak šťastné a klidné časy?"


•○•○•○•○•


Hodnocení
Středověk je odjakživa mou vášní, období, jež v sobě skrývá temná protivenství a tajemství. V kombinaci s epickou historkou a láskou tvoří nezapomenutelný prožitek. 
Kniha Krev a stříbro vstupuje hluboko do podvědomí a rozpoutává zde myšlenkový souboj. Člověk má pocit naprostého vtáhnutí do děje. Osudové okamžiky prožívá společně s hrdiny a nesnázím, jež jsou jim kladeny pod nohy, spílá do všech možných jmen.  Přestože autorka vytvořila desítky postav, nenašla pouze jedinou, které by se věnovala, ale popisovala do detailů každou z nich a její myšlenky, rozhodnutí a postoje.  Nabyla jsem dojmu, že mám přehled nad všemi hrdiny a jako Bůh na ně shlížím a sleduji jejich životní etapy. 
Šest set stran a fousek - možná příliš tlustá kniha, ale pokud by byla jen o čtvrtinu kratší, ztratila by ty potřebné grády. Popsané stránky odrážejí nápady, a těch má Sabine Ebert požehnaně. 
Nemohu říci, že by mne na knize cokoliv rozčilovala nebo se nezalíbilo. Stoprocentní spokojenost!

5/5Žádné komentáře:

Děkuji za pár písmenek!

Používá technologii služby Blogger.